PRIVACY POLICY


Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: (Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków), drogą e-mailową pod adresem: iodo@agh.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 12 617 53 25;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi hotelowej w obiektach hostelowych (domach studenckich) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia. Dane osobowe będą również wykorzystane na potrzeby rozliczenia należności i przetwarzane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Miasteczka Studenckiego AGH, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty dokonania rezerwacji, która nie została zrealizowana lub 6 lat od daty zakończenia ostatniego pobytu w hostelu lub ostatniej płatności;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane przepisem prawa;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do dokonania rezerwacji, realizacji zameldowania w hostelu oraz obsługi administracyjnej podczas pobytu w hostelu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zameldowania w hostelu MS AGH.